Vilkår og Betingelser

Forretningsbetingelser for SimoneHyldahl.dk

 

Virksomheden

Simonehyldahl.dk ejes af Simone Hyldahl. Virksomheden har CVR-nr. 39089718. Virksomhedens adresse er Tværpilen 8, 7500 Holstebro. Simone Hyldahl kan kontaktes på telefon 6063 8640 eller sh@simonehyldahl.dk.

Samarbejde

Opgaver udføres efter aftale ved fremsendelse af tilbud, som accepteres af modtageren eller ved købers skriftlig tilmelding til kurser, coachingfoløb m.v. Alle opgaver udføres i henhold til disse forretningsbetingelser og SimoneHyldahl.dk’s persondatapolitik, som ligger tilgængelig på www.simonehyldahl.dk.

Det er den enkelte deltagers ansvar at møde op til både livesessions (møder) og telefonsessions (telefonmøder/Skypeopkald m.v.). Deltagerne skal selv sørge for, at de rent teknisk kan deltage i det aftalte onlinemøde/telefonmøde. Der kan kun i helt særlige tilfælde aftales en erstatnings-session.

Der er ingen fortrydelsesret ved indgåelse af aftale om et individuelt mentoring-, coaching- eller træningsforløb. Afbrydes forløbet af deltageren, sker der ikke refusion af deltagerbetaling. Ved tilmelding til et forløb, som afvikles for et hold eller en gruppe, skal betaling af kursusafgiften ske senest på det i fakturaen angivne tidspunkt. Efter betaling af kursusafgiften, kan der ikke ske framelding med den virkning, at kursusafgiften tilbagebetales.

Immaterialrettigheder

Simone Hyldahl har immaterialrettighederne til indhold på hjemmeside, i nyhedsbreve og udsendt kursusmateriale. Materialet må alene anvendes til det formål, som det er udleveret til og må ikke uden skriftlig tilladelse kopieres eller videregives til andre. Nyhedsbreve må dog gerne deles med andre interesserede.

Ansvar

Alle udviklingsforløb hos SimoneHyldahl.dk har til formål at sætte deltagerne i stand til at selv aktivt at tage beslutninger, som kan føre dem til det ønskede resultat. Valg og beslutninger, som deltagerne træffer, er derfor udtryk for deres egen stillingtagen på baggrund af den viden og kompetence, som de har opnået. Simone Hyldahl påtager sig intet ansvar for konsekvenserne (økonomiske, som personlige) af de handlinger, som den enkelte kursist/deltager måtte foretage med henblik på at nå sine udviklingsmål på baggrund af et coaching-, trænings-, kursus- eller udviklingsforløb hos SimoneHyldahl.dk.

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser oplyses inkl. moms, med mindre andet tydeligt er angivet.

Betalingsbetingelser fremgår af udsendte tilbud og fakturaer. Ved for sen betaling tillægges rente med 2% pr. påbegyndt måned, samt rykkergebyr efter reglerne i inkassoloven.